VOJNI PROGRAM

Zašto je Krav Maga potrebna vojnom, policijskom i bezbednosnom sektoru?

Krav Maga je pre svega bazirana na nauci i iskustvu.
Visoko je efikasan borilački sistem, lak za učenje i pamćenje, logičan, zasnovan na prirodnim pokretima, instiktima i reakcijama; počevši od tehnika, taktika i principa. Koristi moderan i sofisticiran metod obuke (obezbedjuje se brži, efikasniji i sveobuhvatniji proces učenja) i primenjuje trening scenarija pod stresnim i realističnim uslovima.

Ono na šta posebno treba obratiti pažnju je “Investiranje u ljudske resurse” – dovodjenje pripadnika do takvog nivoa obučenosti da on može ispravno funkcionisati pod stresnim okolnostima, pa i u situacijama opasnim po život. Dovodjenjem pripadnika do tog nivoa obučenosti će rezultirati time da će oni postati samopouzdaniji, sposobniji, odlučniji i hrabriji borci sa visokim nivoom lične motivisanosti i uspešnosti.

Životi će time biti sačuvani i rezultirat će se upotrebom manje sile.

(Mnogo puta kada su komandanti zabrinuti za kvalitet jedinice oni investiraju u novu opremu i naoružanje, ali ljudski faktor je isto toliko važan ako ne i važniji. Pripadnici takodje moraju biti vrhunski obučeni, potrebno je investirati u “ljudstvo”)

Pretpostavka

Moderne vojne, policijske i bezbednosne orjentisane snage trebaju kvalitetno znanje i orudje kako bi obučili svoje oficire i pripadnike regularnih i specijalnih jedinica, u temama odbrambene taktike, samoodbrane, golorukog borenja i borbenim veštinama na bliskoj distanci (CQC), kada se vatreno oružje nemože ili nesme upotrebiti.

Cilj je izgradnja i obuka kompletnog borca-pripadnika, a ne samo običnih rukovaoca oružjem (vatrenog oružja itd.) je od esencijalne važnosti, kako bi se stvorio jedan kompletan pripadnik vojnih, policijskih i bezbednosnih snaga, koji će se, kada se za to pojavi potreba pretvoriti u odlučnog i agresivnog borca, sposobnog da u potpunosti ispuni zahtevan i opasan zadatak na kome se nalazi.
Obučiti pripadnika koji može odgovoriti u svakom trenutku ispravno, bez upotrebe prekomerne sile, ali sa odličnom sposobnošću da razreši bilo koju situaciju, uključujući i zaštitu drugih pripadnika ili civila kada se pojavi takva potreba.

KMG sa svojim jedinstvenim i izuzetnim sistemom, sa znanjem akumuliranim iz celog sveta i vrsnim instruktorima mogu pružiti ovaj visoki nivo znanja.