Rangiranje

Krav Maga sistem rangiranja podeljen je na 4 nivoa sa pripadajućim podkategorijama.

  • Vežbovni nivo / Practitioner level
  • Napredni nivo / Graduate level
  • Ekspert nivo / Expert level
  • Master nivo / Master level

Svaki od navedenih nivoa podeljen je na više delova, kako bi se obuka bolje sistematizovala. Tako vas na Vežbovnom nivou očekuje 5 delova, a da bi se svaki uspešno savladao potrebno je od 4 do 6 meseci. Provera savladanog programa vrši se u okviru polaganja koja organizuje Centar za obuku KMG.

Tokom polaganja od kandidata se zahteva da pokažu nivo znanja, izdržljivosti i odlučnsti u skladu sa time za koji stepen polažu, pa tako polaganje mogu trajati do 2 sata (npr. Vežbovni nivo 1) pa do više od 6-7 sati za Napredne nivoe.

Savladavanje, usavršavanje i napredovanje u okviru Ekspert nivoa vrši se u okviru specijalizovanih višednevnih Ekspert kampova koji se organizuju u Izraelu i zahtevaju od praktikanata osim višegodišnje posvećenosti i izuzetan nivo znanja i odlučnosti.