Preporuka

Zbog sve učestalije pojave osnivanja raznih klubova i škola borilačkih veština, koje izmedju ostalog, u svom programu nude i obuku Krav Mage, kao ozbiljna i odgovorna organizacija skrećemo vam pažnju na činjenicu da na teritoriji Srbije jedino Centar za obuku Krav Maga Global (KMG) – Srbija realizuje obuku autentične Krav Mage.

Krajnje odgovorno vam preporučujemo da za edukaciju na polju samoodbrane i Krav Mage izaberete kvalifikovane i licencirane Krav Maga (KMG) instruktore. Ako želite autentično Krav Maga znanje kontaktirajte autentične Krav Maga škole i licencirane Krav Maga instruktore.

Pre nego što krenete sa treninzima Krav Mage proverite verodostojnost i kvalifikacije škola i instruktora. Mi isključivo obučavamo autentični sistem Krav Mage, utemeljen i razvijen od strane Imia Lichntenfelda – osnivača Krav Mage.

Navešćemo neke od činjenica vezano za našu Krav Maga Global organizaciju:

  • svi naši instruktori imaju završene instruktorske kurseve
  • kako bi svoje znanje konstatno unapredjivali, imaju obavezu učešća na instruktorskim treninzima i seminarima namenjenim za dalju edukaciju
  • na godišnjem nivou, naši instruktori imaju minimum 48 radnih sati dodatne edukacije i osavremenjivanja znanja, pod direktnim nadzorom KMG-HQ iz Izraela
  • na taj način su u mogućnosti da pruže najsavremenije metode obuke koje će vašu bezbednost održati na visokom nivou.

Spisak licenciranih Krav Maga instruktora u Srbiji i Republici Srpskoj