Krav junior

Za detaljne informacije o Krav Junior programu posetite zvanični sajt junior.krav-maga.rs

KRAV MAGA (KMG) ZA DECU I TINEJDŽERE 
Kroz razvoj i širenje
 Krav Mage u Izraelu, ukazala se potreba za obukom dece i tinejdžera praktičnim sistemom samoodbrane prikladnim za situacije s kojima se mogu susresti u svakodnevnom životu. To uključuje situacije između dece i njihovih vršnjaka kao i situacije koje mogu nastati između dece i odraslih.

Sistem obuke za decu koji postoji unutar Krav Maga Global (KMG) organizacije sastoji se od realističnih samoodbrambenih tehnika koje su efikasne ne samo protiv siledžija već i bilo kog drugog odraslog napadača. U isto vreme, Krav Maga obučava decu kada je (a i kada nije) prikladno da se te tehnike koriste.

ŠTA ĆE DECA I TINEJDŽERI UČITI NA KRAV MAGA ČASOVIMA
Materijal uključuje rešenja za konflikte ili nasilne situacije koje su najčešće u svakom uzrastu. Oni uče kako da izbegnu ili spreče te situacije, ali i u slučajevima kada dođe do fizičkog kontakta uče kako da se odbrane od šamara, udaraca, šuteva, hvatova za majicu i vrat, gušenja, pokušaja bacanja i kako da reše situaciju ako budu bačeni na pod. Deca, takođe, uče kako da padnu a
 da se ne povrede u različitim situacijama, bilo statičnim ili u pokretu (hodanje, trčanje, vožnja rolera ili bicikla, itd.)

Još jedan važan aspekt za decu je suočavanje sa situacijama u kojima mogu biti napadnuti od strane odraslih (kriminalni napadi ili seksualno zlostavljanje). Proces učenja dece da prepoznaju potencijalno opasne situacije, koji je najbolji način da ih izbegnu i, ukoliko je potrebno, kako da se odbrane u slučaju fizičkog kontakta. Samoodbrana u ovakvim slučajevima je zasnovana na korišćenju elementa iznenađenja zajedno sa jakim i preciznim udarcem u osetljiv deo tela, bežanjem, traženjem pomoći i prijavljivanjem incidenta roditeljima.

KAKO VRŠIMO OBUKU ZA DECU I TINEJDŽERE
Kao i KMG časovi za odrasle, materijal se uči na efikasan način što omogućava da se tehnike (veštine) savladaju u kratkom roku da bi se bolje i jednostavnije odbranili u školi, na igralištu ili ulici. Obuka za decu i omladinu takođe stavlja akcenat na razvoj bitnih osobina kao što su odmerenost, (samo)disciplina, hrabrost, samopouzdanje, sposobnost da se donose odluke u stresnim situacijama i razumevanje kada da se koristi stečeno znanje.

Obuku vrše kvalifikovani instruktori koji su i sami prošli specifičnu obuku za rad sa ovom specifičnom populacijom. Ona se odvija u kontrolisanom okruženju, koristeći odgovarajuću zaštitnu opremu i održavajući najstrožije mere bezbednosti da bi se sprečile povrede tokom časova.

Pogledajte kako izgleda jedan Krav Maga trening namenjen klincima. Sigurni smo da će vam biti i više nego zanimljivo!