Civilni program

Civilni sektor je podeljen na 2 segmenta

Redovni Krav Maga treninzi

Redovnim Krav Maga treninzima mogu pristupiti sve psihofizički zdrave osobe koje nisu krivično osudjivane, niti protiv kojih se vodi krivični postupak. Takodje osobe koje imaju kriminalne sklonosti ili tendenciju ka nasilničkom ponašanju neće biti prihvaćene u Krav Maga trenažni proces.

Na treninzima se izučava isključivo civilni oblik Krav Mage.

Civilni Instruktorski kursevi

Kvalifikacija Instruktora na različitim nivoima. Počinje se sa Intezivnim Krav Maga Self Defence Instruktorskim kursom i napreduje se do na visokom nivou Krav Maga Borbenog Instruktora i specijalizovanih kurseva. KMG je obučio na stotine instruktora koji rade u: Izraelu, SAD, većini država EU, Norveška, Švajcarska, Srbija, Daleki Istok, Australija i šire.

Osnovni Krav Maga Self Defence Instruktorski kurs traje 180 sati.

Za više nivoe postoje dodatni kursevi:

 • Krav Maga Borbeni instruktor
 • Policijski Instruktorski kurs
 • Vojni Instruktorski kurs
 • Specijalne Jedinice Instruktorski kurs
 • VIP i Security instruktorski kurs

Da bi se učestvovalo u instruktorskom programu, i participiralo na prvom kursu preduslovi su:

 • 4 godine u drugim borilačkim veštinama, sa solidnim udaračkim sposobnostima ( u Evropi i Australiji prosečan učesnik ima oko 30 godina, sa pozadinom od 8 – 10 godina u drugim borilačkim veštinama. Postoje i učesnici sa preko 50 godina i koji imaju crni pojas 7 dan u drugim veštinama i preko 30 godina iskustva)
 • dobra fizička pripremljenost / kondicija
 • preporuka od sledećih ljudi : učitelja, MA instruktora, nadredjenog oficira
 • kandidaturu mora odobriti lokalni KMG direktor (u slučaju da nepostoji KMG branša, onda od strane KMG HQ)
 • bez krivičnog dosijea
 • intervju
 • finansijska sposobnost da se plati kurs
 • iskustvo u predavanju smatra se prednošću

Oni koji diplomiraju na kursu priključiće se lokalnoj KMG branši i radiće po našim jednostavnim pravilima.

Kursevi se održavaju u Izraelu, Australiji, Evropi i u drugim zemljama kada se pojavi dovoljan broj kandidata.

Dalje obrazovanje za instruktore

Dalje obrazovanje je poželjno za svakog instruktora koji želi da zadrži svoju trenersku licencu. Ovo važi kako za civilne tako i za vojne, policijske, security i sve ostale instruktore.

Na ovim treninzima instruktor obnavlja i osavremenjuje svoje znanje, izučava novi materijal, dobija više znanja, i šansu da usavrši potrebno znanje. Za mnoge instruktore ovakvi događaji su prilika da polažu za više rangove. Dalje obrazovanje za instruktore traje 3-5 dana.

Instruktori mogu ponovo participirati na redovnim instruktorskim kursevim kako bi ispunili delove ovih zahteva. Svi ovi kursevi se dešavaju u prijateljskoj atmosferi, gde se sreću i zajedno treniraju stari i novi instruktori.

Napomena: ovakvi seminari su otvoreni samo za sertifikovane instruktore, vojne, policijske instruktore i asistente instruktora.