5 elemenata

Program pod nazivom ”5 elemenata” osimišljen je sa željom da se svima koji treniraju u okviru Centra za obuku KMG pruži mogućnost da svoja znanja i veštine po pitanju lične bezbednosti upotpune novim elementima, a sve kroz teorijski i pratktičan rad sa visoko kvalifikovanim instruktorima. Takođe, podjednako je bitno napomenuti da se ovakvim radom podiže i svest o bezbednosnoj kulturi kod polaznika programa.

O uslovima za prijavu i za samu prijavu zainteresovanih za ”5 elemenata” možete se raspitati kod vašeg instruktora na lokaciji na kojoj trenirate. Program je namenjen ISKLJUČIVO za one koji treniraju u okviru Centra za obuku KMG.